top of page

Om oss

Föreningens bakgrund

OBS! Denna text är lika gammal som föreningen och är under omarbetning!


Föreningen ”Själ och Hjärta” är en mötesplats i Örebro för andligt intresserade. Vi anordnar kurser, café, föredrag, seanser mm. Vi har tidigare hållit till i Hallsberg men vi har nu flyttat till Bromsgatan 3, Örebro. För inte så länge sedan så hette föreningen: " Hallsbergs Spiritualistiska Förening".


Namnet: "Föreningen Själ och Hjärta".

Själen står för vårt odödliga och eviga jag. Hjärtat står för kärleks-chackrat. Det finns i princip bara två grundkänslor – kärlek och rädsla. Allt ont som sker är skapat av rädsla, som i sin tur är sprunget ur brist på kärlek. Vi vill fokusera på det positiva och kärleksfulla.

Spiritualismen

En viktig grundsten i föreningens verksamhet är spiritualismen, som omfattar tron på att en verksam allmakt existerar, obegränsad av tid och rum, och att vi kan uppehålla våra förbindelser med denna makt. För människans liv och andliga utveckling här på jorden gäller principen om sådd och skörd – frukten av varje människas tankar. Ord och gärningar, onda som goda, får skördas i detta liv eller i ett kommande. Spiritualismen omfattar tron på reinkarnation, samt att människans liv fortsätter omedelbart efter den lekamliga (kroppsliga) döden.

Spiritualismens Sju Principer

  1. Guds faderskap

  2. Människans brödraskap

  3. Gemenskap med andevärlden och änglars ämbete

  4. Människosjälens fortsatta existens

  5. Personligt ansvar

  6. Kompensation och vedergällning för alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden

  7. Evig utveckling öppen för varje människosjäl

Föreningen Själ & Hjärta (5).gif
Om: Om
13255946_1306315812731256_2431578951432232340_n_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Rekommendationer

Vad det talas om

Det här är ditt kundomdöme. Förse dina kunder med ett utrymme där de kan beskriva hur fantastisk du eller ditt företag är!

A. Corfini

Det här är ditt kundomdöme. Förse dina kunder med ett utrymme där de kan beskriva hur fantastisk du eller ditt företag är!

S. Skoglund

Det här är ditt kundomdöme. Förse dina kunder med ett utrymme där de kan beskriva hur fantastisk du eller ditt företag är!

S. Novak

Om: Omdömen
bottom of page